OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 606 60 74 76 | koucka@simonasaskova.cz

o koučování

 

O koučování

Slovo koučink, kouč, koučování se stalo běžnou součástí naší mluvy, a tak by mělo být jasné, co vyjadřuje.  Paradoxně nastává spíš pravý opak. Používá se ve velké míře jako módní, hezké slovo, kterým se dá označit takřka cokoliv, od poradenství, konzultací, mentorování až po trénink. (podobný osud má třeba slovo "boží", které ale nedefinuje vztah s klientem, tak je spíš úsměvné v jakých souvislostech je běžné ho použít ;-)

Na stránkách profesní organizace koučů, kteří se tak označují, protože prošli výcvikem, který je na řemeslo kouče připravil se vším, co k tomu patří, naleznete poměrně ucelený popis základních principů a pravidel, na kterých koučink funguje a nedílnou součástí je Etický kodex kouče.

https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/co-je-icf-koucink.html

"Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání."

Nebudu tedy definovat již definované, ale ráda bych tady s vámi sdílela své úvahy na toto téma.

1) Využívat služeb kouče je určitý nadstandard. Nadstandard, který může do vaše života přinést novou kvalitu. Nadstandard ve smyslu, že tak jako si nestříháte sami doma vlasy před zrcadlem, netrháte si sami zuby, neučíte svoje děti... a tak dále, a tak dále, rozhodnete se nadále nepokračovat v životních strategiích, které vám nepřinášejí kýžený výsledek a místo toho vyhledáte profesionála, který vám díky specifickému know how a za finanční obnos dokáže vytvořit prostor pro nové perspektivy, ujasnění cílů, pochopení své vnitřní motivace a hodnot. Přidanou hodnotou je ve výsledku úleva, že nemusíte být obětí okolností, ale dokážete nacházet řešení a posouvat se z mrtvých bodů.  Učíte se nacházet nové možnosti ve starých schématech a situacích.  Shrnuto a podtrženo, můžete si ušetřit mnoho trápení a tápání a mít život více takový, jaký chcete.

"Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink přinést větší uspokojení a radost."

2) Při koučování je jasně stanovená role kouče i klienta. Role kouče spočívá ve vytvoření důvěryhodného vztahu/prostředí, stoprocentní přítomnosti, maximální neutralitě a kladení tzv. silných otázek. Otázek, které jsou v daném kontextu na místě a klientovi  zrcadlí jeho tok myšlenek, a zároveň umožňují mnohem hlubší vnímání podstaty a kontextu řešeného tématu. Kouč svým přítupem umožňuje klientovi probudit v sobě odvahu a vykročit z obvyklých zajetých kolejí.

Klient má přímý vliv na výsledek mírou svého odhodlání dosáhnout svých cílů. Svou otevřeností a vytrvalostí s jakou ke koučování a naplňování kroků a akčních plánů přistupuje definuje míru dosažených výsledků.

Nabízí se příměr s trénováním s trenérem. Trenér vám ukáže cviky, opraví provedení, ale výsledek bude přímo odpovídat hlavně tomu, zda a jak vy budete chtít určitého cíle dosáhnout. On to za vás prostě neodcvičí (tedy možná odcvičí, ale potom asi svaly a vytrvalost porostou hlavně jemu :-)

3) Asi už z předchozích vět budete tušit odpověď, ale někdy dostávám otázku: "Není koučink pro lidi, kteří to prostě nezvládají?

Tak trochu od podlahy. Napadlo by vás, že to jakýkoliv špičkový sportovec nezvládá, protože má trenéra, nebo dokonce trenéra A kouče?

Chvíle, kdy člověk pochopí, že s profesionální podporou, která odpovídá jeho potřebám a představám, se dostane k vysněnému cíli rychleji a efektivněji, je chvíle, kdy člověk dosáhl určité životní zralosti. Vyžaduje to pokoru a pochopení vlastních limitů a také odvahu tyto limity posouvat.

V korporátním prostředí, kde je koučování běžným nástrojem osobního rozvoje špičkových manažerů, je koučování jasným vyjádřením firmy, že o daného člověka stojí a věří jeho kvalitám. Doby, kdy si někdo představoval, že lze člověka koučováním "opravit" bez jeho vlastního přesvědčení, jsou naštěstí dávno pryč.