Jak se stát leaderem, kterého budou druzí respektovat?

Leader může nabírat různé podoby a každá z nich přímo ovlivňuje pohled druhých, ale také naše vlastní sebepojetí. Jak se stát leaderem, který je inspirací a kterého druzí respektují? Pojďte si přečíst, co s sebou přináší autentický leadership a proč byste se o něj měli zajímat.


Proč by měl být manažer autentický, opravdový? Co to znamená a co mu to přinese?

Být v souladu sám se sebou znamená, porozumět tomu, kdo jsem, jaké jsou mé hodnoty a přesvědčení, akceptovat je a řídit se jimi. Znamená to také násobné zesílení vašeho vlivu na okolí a vysílání jasných a důvěryhodných signálů.

Co se děje, když jste v souladu sám se sebou:

  1. Cítíte sebedůvěru a sebejistotu. Váš život dává smysl. A cítíte přitom klid.
  2. Víte, že dáváte ostatním ze sebe to nejlepší. Nemáte nutkání dávat ještě víc.
  3. Vaši energii používáte v těchto chvílích nejefektivněji. Vaše akce vychází z klidu a do klidu se potom zase vracíte. Je to prevence proti vyčerpání a vyhoření.
  4. Získáváte důvěru ostatních. Na nic si nehrajete a lidé vám chtějí naslouchat.
  5. Vaše intuice je vaším cenným rádcem a vaše rozhodnutí vedou k výsledkům, které si přejete.
  6. Protože znáte svou hodnotu, dokážete v ostatních vidět to nejlepší.
  7. Oceňujete vše, co lidé kolem vás přinášejí, jako svůj vklad do společného fungování. Necítíte se ohroženi potenciálem ani reakcemi ostatních.


Jestliže jste se v těchto bodech viděli, gratuluji.  
Patříte k lidem s vysokým uvědoměním sebe samých a svého poslání. Ostatní se s vámi cítí bezpečně a mohou být také sami sebou.


Proč je někdy tak těžké porozumět sám sobě a své podstatě?

V průběhu našeho života nám naše výchova a situace, které jsme prožili (a také mnoho skvělých lidí a v té nejlepší víře), doslova naprogramují různá přesvědčení, strategie a filtry. Vzali jsme si je za své. Ztotožňujeme se s nimi. Pomáhají nám zvládat těžké chvíle. Uvěřili jsme, že tyto programy jsme my. Je to náš způsob přežití, naše platforma pro rozhodování. Poskytují nám výmluvu, proč se děje v našem životě to či ono, proč nemůžeme být v souladu sami se sebou a žít tak, jak bychom chtěli.

Mnohdy nám brání dělat ve svém životě správné volby. Dokonce nás nutí nepohnout se z místa, i když už je to úplně k nevydržení (i s námi). Nevědomě, jejich prostřednictvím, necháváme o sobě rozhodovat jiné lidi, nebo raději nerozhodujeme vůbec o ničem. Připravují nás o radost, o pocit vlastní hodnoty, o sebejistotu. Vytváří pocity strachu a úzkosti.

 

Jak se rozhodovat jako autentický leader?

Pokud jste manažer a máte vést jiné lidi, budete často v situaci, kdy vám žádné teorie o řízení nepomohou. Budete se muset rozhodovat a sdílet svou představu, co bude dál a co je nutné udělat.

V takových situacích budou vaši lidé vnímat nejen vaše slova a jejich význam, ale hlavně vás, jako člověka, a budou jasně vnímat, jestli to, co jim říkáte, myslíte vážně, jestli vy jste zdrojem těchto slov a jestli si za tím, co říkáte, i bytostně stojíte. Jestli jste připraveni čelit všem následkům svých rozhodnutí, a také opravdu budete, ať se děje, co se děje.

Prvním krokem je uvědomovat si své pocity, emoce, vzorce chování. Naučit se, jak se zastavit a získat prostor po vědomé rozhodnutí, které podpoří to, co opravdu chcete dosáhnout, kým chcete být.

Zní to zdlouhavě, ale ve skutečnosti vše probíhá velice rychle a není nutné tomu věnovat více času, než zabere myšlenka, která vám proletí hlavou. Není nutné sedět v pozici lotosového květu a meditovat. Stačí se jen ztotožnit s vědomím, že pokud budete chtít, dokážete vaše rozhodnutí plně ovlivnit a přijmout za ně plnou odpovědnost (nemluvíme teď o situaci, kdy uskakujete před rozjetým náklaďákem, tam je okamžitá akce naprosto na místě).

Základem je zvýšit své uvědomění o tom, jaké jsou vaše obvyklé reakce a rozhodovací mechanismy, které používáte, a jaký vliv máte na své okolí. Když si to dokážete uvědomit, dokážete to i ovlivnit a změnit.

 

Trénink dělá mistra

Nejjednodušší pro vás bude, když si to nejprve můžete nacvičit. Naučit se, jak se stát více pozorovatelem a následně leaderem sám sobě, a to vše v tréninkovém prostředí. Jakmile jednou tento proces zažijete, bude pro vás stále jednodušší se k němu znovu vracet i v reálných náročných situacích (například jednání s nespokojeným klientem, řešení konfliktů ve vašem týmu, nastavování cílů, pravidelná hodnocení vašich lidí, prezentování pro board…).

TIP: Při koučování s koňmi vytváříme právě takové prostředí, které je bezpečné, ale zároveň poskytuje okamžitou reakci, jasnou zprávu o tom, jakým leaderem v daný okamžik jste. Jedinečné na tomto způsobu učení je to, že nemáte jen jeden pokus, jako tomu je v běžném životě. 

 

Chcete pomoci stát se autentickým leaderem? Rádi byste si zdokonalili své leadership dovednosti? Rezervujte si individuální, nebo firemní koučování.