O koučování: pravdy a mýty

Slovo koučink, kouč, koučování se stalo běžnou součástí naší mluvy, a tak by mělo být jasné, co vyjadřuje. Paradoxně nastává spíš pravý opak. Používá se ve velké míře jako módní, hezké slovo, kterým se dá označit takřka cokoliv – od poradenství, konzultací, mentorování až po trénink. Pojďte si přečíst, co od koučování očekávat a co patří mezi nejčastější mýty.

 

3 úvahy o koučování

1. Proč využívat služeb kouče

Využívat služeb kouče je určitý nadstandard. Nadstandard, který může do vaše života přinést novou kvalitu. Stejně jako si sami nestříháte doma vlasy před zrcadlem, netrháte si sami zuby, neučíte svoje děti…, stejně tak se rozhodnete nadále nepokračovat v životních strategiích, které vám nepřinášejí kýžený výsledek. Místo toho vyhledáte profesionála, který vám díky specifickému know-how a za finanční obnos dokáže vytvořit prostor pro nové perspektivy, ujasnění cílů, pochopení své vnitřní motivace a hodnot. Přidanou hodnotou je ve výsledku úleva, že nemusíte být obětí okolností, ale dokážete nacházet řešení a posouvat se z mrtvých bodů. Učíte se nacházet nové možnosti ve starých schématech a situacích. Shrnuto a podtrženo, můžete si ušetřit mnoho trápení, tápání a mít život více takový, jaký chcete.

„Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink přinést větší uspokojení a radost.“

 

2. Role kouče a klienta

Při koučování je jasně stanovená role kouče i klienta. Role kouče spočívá ve vytvoření důvěryhodného vztahu/prostředí, stoprocentní přítomnosti, maximální neutralitě a kladení tzv. silných otázek. Otázek, které jsou v daném kontextu na místě, klientovi zrcadlí jeho tok myšlenek a zároveň umožňují mnohem hlubší vnímání podstaty a kontextu řešeného tématu. Kouč svým přístupem umožňuje klientovi probudit v sobě odvahu a vykročit ze zajetých kolejí.

Klient má přímý vliv na výsledek mírou svého odhodlání dosáhnout svých cílů. Svou otevřeností a vytrvalostí, s jakou ke koučování a naplňování kroků a akčních plánů přistupuje, definuje míru dosažených výsledků.

Nabízí se příměr s trénováním s trenérem. Trenér vám ukáže cviky, opraví provedení, ale výsledek bude přímo odpovídat hlavně tomu, zda a jak vy budete chtít určitého cíle dosáhnout. On to za vás prostě neodcvičí (tedy možná odcvičí, ale potom asi svaly a vytrvalost porostou hlavně jemu.

 

3. Kdo využívá služeb kouče

Asi už z předchozích vět budete tušit odpověď, ale někdy dostávám otázku: „Není koučink pro lidi, kteří to prostě nezvládají?“

Tak trochu od podlahy. Napadlo by vás, že to jakýkoliv špičkový sportovec nezvládá, protože má trenéra, nebo dokonce trenéra a kouče?

Chvíle, kdy člověk pochopí, že s profesionální podporou, která odpovídá jeho potřebám a představám, se dostane k vysněnému cíli rychleji a efektivněji, je chvíle, kdy člověk dosáhl určité životní zralosti. Vyžaduje to pokoru, pochopení vlastních limitů a také odvahu tyto limity posouvat.

V korporátním prostředí, kde je koučování běžným nástrojem osobního rozvoje špičkových manažerů, je koučování jasným vyjádřením firmy, že o daného člověka stojí a věří jeho kvalitám. Doby, kdy si někdo představoval, že lze člověka koučováním „opravit“ bez jeho vlastního přesvědčení, jsou naštěstí dávno pryč.

 

A co vy? Taky cítíte, že je čas na změnu? Čas se posunout a překonat vnitřní nejistoty a uplatnit svůj potenciál? Rezervujte si individuální koučování hned teď.

TIP: Pokud stále váháte, kdo je ten kouč a co to vlastně znamená, doporučuji navštívit web profesní organizace koučů. Zde najdete ucelený popis základních principů a pravidel, na kterých koučink funguje. Nedílnou součástí je také Etický kodex kouče.